Preduzeće „Pokop“ Sarajevo osnovano je 1946. godine, a 1965. godine formirana je i "Uprava gradskih grobalja". Današnje KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo nastalo je 1974. godine spajanjem te dvije ustanove, a registrovano je kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa.
Preduzeće je privredno društvo sa kapitalom 100% državnog vlasništva čiji je osnivač Kanton Sarajevo.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje sa devet komunalnih grobalja ukupne površine cca 728.000 kvadratnih metara i odgovorno je za poslove organizovanja ukopa i održavanja sljedećih sarajevskih grobalja: Bare, Lav, Stadion, Sv. Josip, Sv. Marko, Sv. Arhanđeli Georgije i Gavrilo, Sv. Mihovil, Obad i Vlakovo.

Uz pomoć Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP "Pokop" je na groblju Vlakovo izgradio i pustio u funkciju kolumbarij i rozarij i obezbijedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih lica za sve monoteističke religije i ateiste. Jedan od značajnijih projekata bio je projektovanje i izgradnja Komemorativnog centra Sarajevo.

KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje sa devet komunalnih grobalja ukupne površine cca 728.000 kvadratnih metara i odgovorno je za poslove organizovanja ukopa i održavanja sljedećih sarajevskih grobalja: Bare, Lav, Stadion, Sv. Josip, Sv. Marko, Sv. Arhanđeli Georgije i Gavrilo, Sv. Mihovil, Obad i Vlakovo...Vijesti
Smrtovnice